24
03
2015

Utf8 special characters – Mysql Insert

Kategorisi : Mysql,Php

Karşılaştırma için : utf8mb4_unicode_ci ve mysql sorguları için :

mysqli_query($con, “SET NAMES utf8mb4”);
mysqli_set_charset( $con, ‘utf8mb4’ );


24
03
2015

İçerisinde belli bir text geçen satırı silmek – linux

Kategorisi : Linux

sed -i ‘/abcdef/ d’ index.php


17
03
2015

mysql alanından ilk 3 kelimeyi seçmek

Kategorisi : Mysql

UPDATE `aa` SET dd=  SUBSTRING_INDEX(bb,” “,3) where cc= ”;


16
03
2015

Subdomain ve sayfa urlsi olmadan urlden domain parse etmek

Kategorisi : Php

$url=”http://www.test.com.tr/adsf”;

echo get_domain($url);

function get_domain($url)
{
$urlobj=parse_url($url);
$domain=$urlobj[‘host’];
if (preg_match(‘/(?P<domain>[a-z0-9][a-z0-9\-]{1,63}\.[a-z\.]{2,6})$/i’, $domain, $regs)) {
return $regs[‘domain’];
}
return false;
}


16
03
2015

Mysql alanından ilk kelimeyi seçmek ve başka sütuna yazdırmak

Kategorisi : Mysql

UPDATE aa SET bb= SUBSTRING_INDEX(`cc`, ‘ ‘, 1) WHERE bb= ”;


12
03
2015

Mysql partial replace – WordPress

Kategorisi : Mysql

UPDATE wp_posts SET post_content = REPLACE(post_content, CONCAT(‘<img alt=”‘,post_title,'” src=””><br /><br />’), ”);


27
02
2015

Tüm virtual host’ların aynı siteye yönlenmesine çözüm – Ispconfig3

Kategorisi : Apache,Dns,Linux

IPv4-Address alanında IP ya da * kullanımı seçimlik. Ancak ya IP ya da * seçmemiz lazım. Bazı sitelere IP bazılarına * koyarsak tüm siteler aynı adrese yönleniyor.


25
02
2015

Google Yerel İşletmelerle Canlı Görüşme İmkanını, Arama Sonuçlarında Göstermeye Başladı

Kategorisi : Seo

Google Hangouts üzerinden işletme ile görüşmeye olanak sağlıyor.


22
12
2014

unetbootin ile komut satırı üzerinden açılış diski oluşturmak (linux)

Kategorisi : Linux

unetbootin method=diskimage isofile=”linux.iso” installtype=USB targetdrive=/dev/sdc1


22
12
2014

İçerisinde 200.000’den fazla dosya bulunan bir klasörü alt klasörlere bölmek (Linux)

Kategorisi : Linux
3000'er dosya içeren klasörler oluşturmak için :

let fileCount=3000
let dirNum=1

for f in *
do
[ -d $f ] && continue
[ $fileCount -eq 3000 ] && {
dir=$(printf "%03d" $dirNum)
mkdir $dir
let dirNum=$dirNum+1
let fileCount=0
}

mv $f $dir
let fileCount=$fileCount+1
done


photo

Php, ajax, jquery, mootools web programlama. Linux, apache, lamp sunucu yönetimi. Cpanel, plesk, lxadmin panel kurulumlari.

21 / 06 / 2024, 23:47:47
Web yazilim, grafik
barbetto.com

Tunalioglu.org - 2015