14
10
2014

PHP DOMDocument loadHTML UTF-8 karakterleri düzgün kaydetmek

Kategorisi : Php
PHP DOMDocument ile stringi kaydediyorsanız ama UTF-8 karakterler bozuluyorsa : 

$dom->loadHTML('<?xml encoding="utf-8" ?>' . $degisken);

01
10
2014

Shellshock or Bash Bug – Güvenlik Açığı

Kategorisi : Centos,Debian,Linux,Ubuntu

env 'VAR=() ; echo Bash is vulnerable!' 'FUNCTION()=() ; echo Bash is vulnerable!' bash -c "echo Bash Test"

komutu ile açığı test edebilirsiniz. Eğer açık varsa : Bash is vulnerable; yoksa : Bash Test
yazacaktır.

Kapatmak için :

Debian/Ubuntu kullanıcıları:  apt-get update && sudo apt-get install –only-upgrade bash
Centos : yum update bash


15
09
2014

Plesk panelde 587 portta TLS’yi iptal etmek

Kategorisi : Plesk

587 portta TLS’yi iptal etmek için .

vi /etc/postfix/master.cf

içindeki encrypt değerini may olarak değiştiriyoruz.

submission inet n – n – – smtpd -o smtpd_enforce_tls=yes -o smtpd_tls_security_level=encrypt -o smtpd_sasl_auth_enable=yes -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject -o smtpd_sender_restrictions=

submission inet n – n – – smtpd -o smtpd_enforce_tls=yes -o smtpd_tls_security_level=may -o smtpd_sasl_auth_enable=yes -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject -o smtpd_sender_restrictions=

 


06
09
2014

Phantomjs ve casperjs kurulumları

Kategorisi : Debian,Linux

Debian üzerinde :

cd ~
export PHANTOM_JS="phantomjs-1.9.2-linux-x86_64"
wget https://phantomjs.googlecode.com/files/$PHANTOM_JS.tar.bz2
sudo mv $PHANTOM_JS.tar.bz2 /usr/local/share/
cd /usr/local/share/
tar xvjf phantomjs-1.9.2-linux-x86_64.tar.bz2
ln -sf /usr/local/share/$PHANTOM_JS/bin/phantomjs /usr/local/share/phantomjs
ln -sf /usr/local/share/$PHANTOM_JS/bin/phantomjs /usr/local/bin/phantomjs
ln -sf /usr/local/share/$PHANTOM_JS/bin/phantomjs /usr/bin/phantomjs
phantomjs --version
git clone git://github.com/n1k0/casperjs.git
$ cd casperjs
$ git checkout tags/1.0.0-RC4
$ ln -sf `pwd`/bin/casperjs /usr/bin/casperjs

 
 


21
08
2014

Cpanel okuma/yazma izinlerini düzeltme

Kategorisi : Cpanel,Linux

Cpanel üzerinde suphp kullanıyorsanız. Uygun olmayan okuma / yazma izinleri 500 veya 404 hatalarına sebep olabiliyor. Yazma izinlerini düzeltmek için :

find /home/*/public_html/* -type f -exec chmod 644 {} \;
find /home/*/public_html/* -type d -exec chmod 755 {} \;

Tüm web siteleri için ise :

for i in `ls /var/cpanel/users` ; do chown -R $i.$i /home/$i/public_html/* ; done


19
08
2014

Aşırı httpd isteklerini tespit etmek ve banlamak

Kategorisi : Linux

Sunucumuzu yavaşlatan apache isteklerini tespit etmek ve banlamak için :

tail -50000 access_log | awk '{print $1}' | sort | uniq -c | sort -n | tail
netstat -a -n | grep :80 | cut -d : -f2 | awk '{print $2}' | sort | uniq -c | sort

iptables -A INPUT -s 141.105.xx.xx -j DROP

iptables -A INPUT -s 141.105.xx.xx -j REJECT


04
08
2014

Toplu tarih değişimi – wp

Kategorisi : Wordpress

Toplu tarih değişimi – wordpress

UPDATE wp_posts SET post_date = ‘2014-08-04 17:02:52’ WHERE post_type = ‘post’ AND ID LIKE ‘%63%’


14
07
2014

Yalnızca seçilen klasörleri tar biçiminde sıkıştırmak – Linux

Kategorisi : Centos,Debian,Linux,Ubuntu
Yalnızca seçilen klasörleri tar biçiminde sıkıştırmak için :

tar -czvf yedekle.tar klasör1 klasör2 klasör3

12
07
2014

Lxadmin backup alma ve geri yükleme

Kategorisi : Kloxo

Lxadmin backup alma ve geri yükleme işlemleri için :

Backup
/script/backup --class=client --name=admin

Geri Yükleme
/script/restore --restore --accounts=all <backup-file-path>

Listelemek için :
/script/restore --list <backup-file-path>

Belli bir hesabı geri yüklemek için :

cd /usr/local/lxlabs/kloxo/httpdocs/

lphp.exe ../bin/common/restore.php --restore --accounts=domain:domain.com,client:clientname <backup-file-path>

07
07
2014

Bir kategorideki tüm yazıları silmek – sql – wp

Kategorisi : Wordpress

Bir kategorideki tüm yazıları silmek için gerekli sql kodumuz :

delete a,b,c,d
FROM w_posts a
LEFT JOIN w_term_relationships b ON ( a.ID = b.object_id )
LEFT JOIN w_postmeta c ON ( a.ID = c.post_id )
LEFT JOIN w_term_taxonomy d ON ( d.term_taxonomy_id = b.term_taxonomy_id )
LEFT JOIN w_terms e ON ( e.term_id = d.term_id )
WHERE e.term_id =1photo

Php, ajax, jquery, mootools web programlama. Linux, apache, lamp sunucu yönetimi. Cpanel, plesk, lxadmin panel kurulumlari.

25 / 06 / 2019, 19:38:57
Web yazilim, grafik
barbetto.com

Tunalioglu.org - 2015