Kategori : Linux ...

05
02
2020

Sunucuya nas yedekleme sürücüsü eklemek

Kategorisi : Centos,Linux

mkdir /mnt/nassurucu
yum install cifs-utils
mount -t cifs //nassunucuadresi/kullaniciadi -o username=kullaniciadi,password=xxxxxx- /mnt/nassurucu/


05
02
2020

Plesk günlük veritabanı yedekleme cron

Kategorisi : Mysql,Plesk

2 ayrı veritabanının yedeğini tek seferde almak için cron komutu &&

/usr/sbin/plesk db dump db1 > /mnt/nasdrive/$(date +”\%d-\%m-\%Y”)-db1.sql && /usr/sbin/plesk db dump db2 > /mnt/nasdrive/$(date +”\%d-\%m-\%Y”)-db2.sql


01
08
2019

apachetop kullanımı

Kategorisi : Apache,Linux

apachetop $(ls -Rt /var/www/vhosts/*/logs/access_ssl_log | sed ‘s/^/-f ‘/ | head -15)

komutunu girdikten sonra sırasıyla (f,a,u) tuşlarına basarak sonuçlar arasında filtreleme yapabiliyoruz.


01
08
2019

Linux zararlı trafiği izlemek için MalTrail

Kategorisi : Linux

sudo apt install python-pcapy

RedHat/Fedora için:

sudo dnf install pcapy

github linki

git clone https://github.com/stamparm/maltrail.git

Gerekli güncellemeler için :

cd maltrail; sudo python sensor.py

Sunucuyu başlatalım !

sudo python server.py

Kurduğumuz arayüze gidelim.

http://127.0.0.1:8338;


28
06
2019

Block unwanted extensions Postfix – Plesk

Kategorisi : Plesk

Edit /etc/postfix/main.cf

Add for example: mime_header_checks = regexp:/etc/postfix/block_unwanted_attachments

save “main.cf”

Create the file “/etc/postfix/block_unwanted_attachments” with the content:

/name=[^>]*.(bat|exe|ace|iso|arj|jar)/ REJECT

service postfix restart


29
04
2019

How many files are in each directory under current directory

Kategorisi : Linux

for i in $(find . -maxdepth 1 -type d) ; do
echo -n $i”: ” ;
(find $i -type f | wc -l) ;
done


07
06
2018

Empty all files of a directory

Kategorisi : Linux

Bir linux klasöründeki tüm dosyaların içini boşaltmak için :

find . -type f -exec sh -c ‘> {}’ \;


06
02
2018

Monit: Monitor BIND 9 (named) Name Server and Auto Restart

Kategorisi : Debian,Linux

apt-get install monit -y

vi /etc/monit/monitrc

## bind
check process named with pidfile /var/lib/named/var/run/bind/run/named.pid
 start program = "/etc/init.d/bind9 start"
 stop program = "/etc/init.d/bind9 stop"
 if failed host 127.0.0.1 port 53 type tcp protocol dns then restart
 if failed host 127.0.0.1 port 53 type udp protocol dns then restart
 if 5 restarts within 5 cycles then timeout

29
06
2017

Plesk mailbox truncate

Kategorisi : Linux,Plesk
find /var/qmail/mailnames/$DOMAIN/$MAILBOX/Maildir/new/ -type f -exec rm -rf {} \;

rm -rf /var/qmail/mailnames/$DOMAIN/$MAILBOX/Maildir/cur/

rm -rf /var/qmail/mailnames/$DOMAIN/$MAILBOX/Maildir/new/

16
06
2017

Text dosyasının içini boşaltmak – Linux

Kategorisi : Linux
> hello.txt


photo

Php, ajax, jquery, mootools web programlama. Linux, apache, lamp sunucu yönetimi. Cpanel, plesk, lxadmin panel kurulumlari.

18 / 04 / 2024, 19:11:17
Web yazilim, grafik
barbetto.com

Tunalioglu.org - 2015