Kategori : Ubuntu ...

26
05
2016

Maksimum Bağlantı Sayısını Sınırlandırmak Apache, Ssh

Kategorisi : Apache,Debian,Linux,Ubuntu

Bağlantı limiti koymak istediğimiz port :

iptables -A INPUT -p tcp –syn –dport $port -m connlimit –connlimit-above N -j REJECT –reject-with tcp-reset

Apache 80 için :

iptables -A INPUT -p tcp –syn –dport 80 -m connlimit –connlimit-above 20 -j REJECT –reject-with tcp-reset

SSH 22 için :

iptables  -A INPUT -p tcp –syn –dport 22 -m connlimit –connlimit-above 3 -j REJECT

iptables-save > /etc/iptables.up.rules

nano /etc/network/if-pre-up.d/iptables

ile dosyayı açıp içine yazıyoruz :

#!/bin/bash
/sbin/iptables-restore < /etc/iptables.up.rules

İzinler :
chmod +x /etc/network/if-pre-up.d/iptables


01
10
2014

Shellshock or Bash Bug – Güvenlik Açığı

Kategorisi : Centos,Debian,Linux,Ubuntu

env 'VAR=() ; echo Bash is vulnerable!' 'FUNCTION()=() ; echo Bash is vulnerable!' bash -c "echo Bash Test"

komutu ile açığı test edebilirsiniz. Eğer açık varsa : Bash is vulnerable; yoksa : Bash Test
yazacaktır.

Kapatmak için :

Debian/Ubuntu kullanıcıları:  apt-get update && sudo apt-get install –only-upgrade bash
Centos : yum update bash


14
07
2014

Yalnızca seçilen klasörleri tar biçiminde sıkıştırmak – Linux

Kategorisi : Centos,Debian,Linux,Ubuntu
Yalnızca seçilen klasörleri tar biçiminde sıkıştırmak için :

tar -czvf yedekle.tar klasör1 klasör2 klasör3

03
07
2014

sqlite – SQLSTATE[HY000]: General error: 14 unable to open database file hatası ve çözümü

Kategorisi : Centos,Debian,Linux,Php,Ubuntu

SQLSTATE[HY000]: General error: 14 unable to open database file hatasının çözümü için :

sqlite dosyamız ve onun bir üst klasörünün Linux kullanıcısının :  www-data ya da apache olması gerekiyor. İki klasör eşleştiğinde çalıştığını gördüm. Diğer durumlarda select yapabilirken, insert ve update komutlarını gerçekleştiremedi.


25
06
2014

Linux açılışına servis eklemek, listelemek, kaldırmak

Kategorisi : Centos,Debian,Linux,Ubuntu
Eklemek için :
Fedora 
# chkconfig httpd --add
Fedora 
# chkconfig  httpd  on --level 2,3,5
Debian/Ubuntu 
# update-rc.d apache2 defaults
Debian/Ubuntu 
# update-rc.d apache2 start 20 2 3 4 5 . stop 80 0 1 6 .

Listeleme : 
Fedora 
# chkconfig --list httpd
Silme :
Fedora 
# chkconfig httpd off
Fedora 
# chkconfig httpd --del
Debian/Ubuntu 
# update-rc.d -f apache2 remove

04
02
2014

cron için dosyayı indirmeden wget – spider

Kategorisi : Centos,Debian,Kloxo,Linux,Php,Ubuntu

Cron ile php dosyasını çalıştırmak ama dosyayı kaydetmek istemiyorsak :

wget -q –spider http://www.ornek.com/cron.php

ya da

wget -O- http://www.ornek.com/cron.php >> /dev/null


20
04
2012

Bir klasör içindeki toplam dosya veya klasör sayısını bulmak – Linux

Kategorisi : Centos,Debian,Linux,Ubuntu

Bir klasör içindeki toplam dosya veya klasör sayısını bulmak için :

dosyalar :
find klasor/ -type f | wc -l
—————————————————————————–
klasörler :
find i/ -mindepth 1 -type d | wc -l

—————————————————————————–

Recursive olarak çalşıyor.


22
11
2011

(tar ve tar.gz) dosyalarının içeriğini görüntülemek (Linux)

Kategorisi : Centos,Debian,Linux,Ubuntu

Tar dosyalarının içeriğini, arşivi açmadan görüntülemek için :

# tar tvf ornek.tar.gz

Dosyanın boyutu çok büyük ise çıktıyı bir txt dosyasına verebiliriz.

# tar tvf ornek.tar.gz > dosyaismi.txt


02
11
2011

Ubuntu için .deb dosyalarını bulmak, indirmek ve kurmak

Kategorisi : Linux,Ubuntu

Repositories çalışmıyorsa ya da bir paketi kuramıyorsanız.

http://packages.ubuntu.com

adresinden ilgili paketi bulun, wget ile indirin; daha sonra :

sudo dpkg -i packagename.deb

kuruyoruz.

Silme : sudo dpkg -r packagename
Reconfigure : sudo dpkg-reconfigure packagename


12
05
2011

inode sınırlaması ve hard disk full hatalarının çözümü

Kategorisi : Centos,Debian,Linux,Ubuntu

Bazı vps sunucularda. inodes’ e dikkat etmek gerekiyor. Sunucuya koyulabilecek dosya sayısında sınırlamalar var.

df -i

ile durumu görüp . Gereksiz tmp ve log dosyalarını sildikten sonra sunucuyu baştan başlatabilirsiniz.photo

Php, ajax, jquery, mootools web programlama. Linux, apache, lamp sunucu yönetimi. Cpanel, plesk, lxadmin panel kurulumlari.

18 / 04 / 2024, 20:58:12
Web yazilim, grafik
barbetto.com

Tunalioglu.org - 2015