Kategori : Plesk ...

05
02
2020

Plesk günlük veritabanı yedekleme cron

Kategorisi : Mysql,Plesk

2 ayrı veritabanının yedeğini tek seferde almak için cron komutu &&

/usr/sbin/plesk db dump db1 > /mnt/nasdrive/$(date +”\%d-\%m-\%Y”)-db1.sql && /usr/sbin/plesk db dump db2 > /mnt/nasdrive/$(date +”\%d-\%m-\%Y”)-db2.sql


28
06
2019

Block unwanted extensions Postfix – Plesk

Kategorisi : Plesk

Edit /etc/postfix/main.cf

Add for example: mime_header_checks = regexp:/etc/postfix/block_unwanted_attachments

save “main.cf”

Create the file “/etc/postfix/block_unwanted_attachments” with the content:

/name=[^>]*.(bat|exe|ace|iso|arj|jar)/ REJECT

service postfix restart


29
06
2017

Plesk mailbox truncate

Kategorisi : Linux,Plesk
find /var/qmail/mailnames/$DOMAIN/$MAILBOX/Maildir/new/ -type f -exec rm -rf {} \;

rm -rf /var/qmail/mailnames/$DOMAIN/$MAILBOX/Maildir/cur/

rm -rf /var/qmail/mailnames/$DOMAIN/$MAILBOX/Maildir/new/

27
06
2015

Mysql admin oturumu açmak – Plesk

Kategorisi : Plesk
mysql -uadmin -p`cat /etc/psa/.psa.shadow`

15
09
2014

Plesk panelde 587 portta TLS’yi iptal etmek

Kategorisi : Plesk

587 portta TLS’yi iptal etmek için .

vi /etc/postfix/master.cf

içindeki encrypt değerini may olarak değiştiriyoruz.

submission inet n – n – – smtpd -o smtpd_enforce_tls=yes -o smtpd_tls_security_level=encrypt -o smtpd_sasl_auth_enable=yes -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject -o smtpd_sender_restrictions=

submission inet n – n – – smtpd -o smtpd_enforce_tls=yes -o smtpd_tls_security_level=may -o smtpd_sasl_auth_enable=yes -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject -o smtpd_sender_restrictions=

 


14
02
2011

APF (Advanced Policy Firewall) Kurulum ve ayarları

Kategorisi : Centos,Debian,Kloxo,Linux,Plesk,Ubuntu

Plesk ile uyumlu çalışıyor, Cpanel kullanıyorsanız Csf Firewall kurmanızda fayda var.

Kurulum

[*]/usr/local/src dizinine geçiyoruz.

cd /usr/local/src

[*]Dosyayı sunucuya indiriyoruz

wget http://www.rfxnetworks.com/downloads/apf-current.tar.gz

[*]Sıkıştırılmış arşiv dosyasını açıyoruz.

tar -xvzf apf-current.tar.gz

[*]Uygulamanın bulunduğu dizine giriyoruz.

cd apf*

[*]Kurulum scriptini çalıştırıyoruz.

./install.sh

Yüklendiğinde açıklama mesajı ekrana geliyor:

+ APF installed

Install path: /etc/apf

Config path: /etc/apf/conf.apf

Executable path: /usr/local/sbin/apf

AntiDos install path: /etc/apf/ad/

AntiDos config path: /etc/apf/ad/conf.antidos

DShield Client Parser: /etc/apf/extras/dshield/

[*]Ayar dosyasını açıp gerekli düzenlemeleri yapacağız

vi /etc/apf/conf.apf

DEVM=”1″ Devolopment mod : güvenlik duvarı ilk kurulduğunda standart olarak bu modda siz ayarları yapana kadar her 5 dakikada bir güvenlik duvarı kurallarını temizliyor.

Böylece ssh portunu engelleseniz bile 5 dakika içerisinde girebilirsiniz.Herşeyin yolunda gittiğini anladıktan sonra bu değeri 0 olarak ayarlayın ve güvenlik duvarını yeniden başlatın.

LGATE_MAC=”” Yerel ağ mac adresidir.Buraya bir değer girildiği zaman sadece buradan gelen isteklere izin verilicektir.

Biz bu değeri boş bırakacağız. LGATE_LOG=”0″ Değeri 1 olarak ayarlarsanız bütün ağ trafiğinin kayıdı tutulucaktır.Biz bu değeride 0 olarak bırakacağız. EN_VNET=”0″ Bu değeri 1 olarak ayarlarsanız sistemdeki tüm ipler için farklı kurallar kurabilirsiniz.

/etc/apf/vnet/ dizinine bu kuralı yerleştirebilirsiniz, standart olarak bir template bu dizinde var.

TIF=”” Güvenilen ağlar . DROP_LOG=”1″ Kernel tabanlı loglama. LRATE=”60″ Iptables in dakikada logladığı olay sayısı.

IG_TCP_CPORTS=”22″ Sistemde içeriye tcp portlarını belirtir.22 yazan yere virgul ile açılıcak portları yazının devamında ekleyeceğiz. IG_UDP_CPORTS=”” İçeriye açılıcak udp portlarını gösterir.

EGF=”0″ Bu değeri 1 olarak açıcağız çıkan paketlerin filtrelenmesi.

EG_TCP_CPORTS=”22″ Sitemden dışarıya açılacak tcp portları.

EG_UDP_CPORTS=”” Sistemden dışarıya açılıcak udp portları.

USE_DS=”0″ Dshield.org un engellenenler listesine bu seçeneği 1 olarak seçerseniz katkıda bulunursunuz.


03
12
2010

Plesk admin panel yedeklerini açmak

Kategorisi : Debian,Linux,Plesk

Debian için:
# apt-get install mpack

diğer linux dağıtımları için RPM leri kullanabilirsiniz:

ftp://ftp.pbone.net/mirror/ftp.altlinux.ru/pub/distributions/ALTLinux/Sisyphus/files/i586/RPMS/mpack-1.6-alt1.i586.rpm

kendiniz derlemek isterseniz:
http://ftp.andrew.cmu.edu/pub/mpack/

– Boş bir klasör oluşturalım
# mkdir recover
# cd recover

ve içine kopyalayalım.Plesk yedekleri genellikle gzip sıkıştırması ile gelir.

# zcat DUMP_FILE.gz > DUMP_FILE
# cat DUMP_FILE | munpack

istediğiniz bölümü dışarı çıkartmak için : (Örneğin:  htdocs)

DOMAIN.TLD=Domain adınız

# tar xvf DOMAIN.TLD.htdocs


 

photo

Php, ajax, jquery, mootools web programlama. Linux, apache, lamp sunucu yönetimi. Cpanel, plesk, lxadmin panel kurulumlari.

16 / 07 / 2024, 10:18:06
Web yazilim, grafik
barbetto.com

Tunalioglu.org - 2015