Kategori : Php ...

07
05
2019

Php 7 için php 5 mysql fonksiyonları eklemek

Kategorisi : Mysql,Php

cd ext/
git clone https://github.com/php/pecl-database-mysql mysql –recursive

phpize
./configure
make
make install

ile derledikten sonra, kullandığımız php.ini dosyasına aşağıdaki satırı ekliyoruz.

extension = /kurduğumuz klasör/mysql.so

apache servisini baştan başlatınca çalışıyor.

service apache2 restart


03
09
2018

PHPMailer: SMTP Error: Could not connect to SMTP host

Kategorisi : Php

Self signed sertifika varsa; bu parametreyi ekleyin.

$phpmailer->SMTPOptions = array(
‘ssl’ => array(
‘verify_peer’ => false,
‘verify_peer_name’ => false,
‘allow_self_signed’ => true
)
);


04
05
2015

Php sosyal medya hashtag

Kategorisi : Php

function tags($str){
$regex = “/#+([a-zA-Z0-9

_-]+)/”;
//$str = preg_replace($regex, ‘<a href=”h.php?tag=$1″>$0</a>’, $str);
$str = preg_replace($regex, ‘<a>$0</a>’, $str);
return($str);
}

24
03
2015

Utf8 special characters – Mysql Insert

Kategorisi : Mysql,Php

Karşılaştırma için : utf8mb4_unicode_ci ve mysql sorguları için :

mysqli_query($con, “SET NAMES utf8mb4”);
mysqli_set_charset( $con, ‘utf8mb4’ );


16
03
2015

Subdomain ve sayfa urlsi olmadan urlden domain parse etmek

Kategorisi : Php

$url=”http://www.test.com.tr/adsf”;

echo get_domain($url);

function get_domain($url)
{
$urlobj=parse_url($url);
$domain=$urlobj[‘host’];
if (preg_match(‘/(?P<domain>[a-z0-9][a-z0-9\-]{1,63}\.[a-z\.]{2,6})$/i’, $domain, $regs)) {
return $regs[‘domain’];
}
return false;
}


25
10
2014

Yüklü php.ini dosyasını bulmak – Linux

Kategorisi : Linux,Php

php -i | grep php.ini

php –ini

14
10
2014

PHP DOMDocument loadHTML UTF-8 karakterleri düzgün kaydetmek

Kategorisi : Php
PHP DOMDocument ile stringi kaydediyorsanız ama UTF-8 karakterler bozuluyorsa : 

$dom->loadHTML('<?xml encoding="utf-8" ?>' . $degisken);

03
07
2014

sqlite – SQLSTATE[HY000]: General error: 14 unable to open database file hatası ve çözümü

Kategorisi : Centos,Debian,Linux,Php,Ubuntu

SQLSTATE[HY000]: General error: 14 unable to open database file hatasının çözümü için :

sqlite dosyamız ve onun bir üst klasörünün Linux kullanıcısının :  www-data ya da apache olması gerekiyor. İki klasör eşleştiğinde çalıştığını gördüm. Diğer durumlarda select yapabilirken, insert ve update komutlarını gerçekleştiremedi.


26
06
2014

Php stringinden yazıları silmek

Kategorisi : Php

Php stringinden yazıları silmek; sadece rakamları göstermek için :

filter_var($e->plaintext, FILTER_SANITIZE_NUMBER_FLOAT,FILTER_FLAG_ALLOW_FRACTION);


26
06
2014

Php stringinden rakamları silmek

Kategorisi : Php

Php stringinden rakamları silmek için :

preg_replace(‘!\d+\.*\d*!’, ”, $e->plaintext);photo

Php, ajax, jquery, mootools web programlama. Linux, apache, lamp sunucu yönetimi. Cpanel, plesk, lxadmin panel kurulumlari.

16 / 07 / 2024, 10:19:55
Web yazilim, grafik
barbetto.com

Tunalioglu.org - 2015