25
11
2010

Linux dağıtımlarında versiyonu görmek

Kategorisi : Centos,Linux

cat /etc/*-release


25
11
2010

Yum Kurulumu CentOS 5 x86_64

Kategorisi : Centos,Linux
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos/5/os/x86_64/CentOS/gmp-4.1.4-10.el5.x86_64.rpm
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos/5/os/x86_64/CentOS/readline-5.1-3.el5.x86_64.rpm 
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos/5/os/x86_64/CentOS/python-2.4.3-27.el5.x86_64.rpm
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos/5/os/x86_64/CentOS/libxml2-2.6.26-2.1.2.8.x86_64.rpm
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos/5/os/x86_64/CentOS/libxml2-python-2.6.26-2.1.2.8.x86_64.rpm
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos/5/os/x86_64/CentOS/expat-1.95.8-8.3.el5_4.2.x86_64.rpm
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos/5/os/x86_64/CentOS/python-elementtree-1.2.6-5.x86_64.rpm
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos/5/os/x86_64/CentOS/sqlite-3.3.6-5.x86_64.rpm
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos/5/os/x86_64/CentOS/python-sqlite-1.1.7-1.2.1.x86_64.rpm
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos/5/os/x86_64/CentOS/elfutils-libelf-0.137-3.el5.x86_64.rpm
rpm --nodeps -Uvh http://mirror.centos.org/centos/5/os/x86_64/CentOS/elfutils-0.137-3.el5.x86_64.rpm
rpm --nodeps -Uvh http://mirror.centos.org/centos/5/os/x86_64/CentOS/rpm-4.4.2.3-18.el5.x86_64.rpm
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos/5/os/x86_64/CentOS/rpm-python-4.4.2.3-18.el5.x86_64.rpm
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos/5/os/x86_64/CentOS/m2crypto-0.16-6.el5.6.x86_64.rpm
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos/5/os/x86_64/CentOS/python-urlgrabber-3.1.0-5.el5.noarch.rpm
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos/5/os/x86_64/CentOS/yum-metadata-parser-1.1.2-3.el5.centos.x86_64.rpm
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos/5/os/x86_64/CentOS/python-iniparse-0.2.3-4.el5.noarch.rpm
rpm --nodeps -Uvh http://mirror.centos.org/centos/5/os/x86_64/CentOS/yum-fastestmirror-1.1.16-14.el5.centos.1.noarch.rpm
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos/5/os/x86_64/CentOS/yum-3.2.22-26.el5.centos.noarch.rpm
yum -y update

25
11
2010

Yum kurulumu CentOS 5 i386

Kategorisi : Centos,Linux
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos-5/5/os/i386/CentOS/elfutils-libs-0.137-3.el5.i386.rpm
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos-5/5/os/i386/CentOS/gmp-4.1.4-10.el5.i386.rpm
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos-5/5/os/i386/CentOS/readline-5.1-3.el5.i386.rpm
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos-5/5/os/i386/CentOS/python-2.4.3-27.el5.i386.rpm
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos-5/5/os/i386/CentOS/python-iniparse-0.2.3-4.el5.noarch.rpm
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos-5/5/os/i386/CentOS/libxml2-2.6.26-2.1.2.8.i386.rpm
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos-5/5/os/i386/CentOS/libxml2-python-2.6.26-2.1.2.8.i386.rpm
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos-5/5/os/i386/CentOS/expat-1.95.8-8.3.el5_4.2.i386.rpm
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos-5/5/os/i386/CentOS/python-elementtree-1.2.6-5.i386.rpm
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos-5/5/os/i386/CentOS/sqlite-3.3.6-5.i386.rpm
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos-5/5/os/i386/CentOS/python-sqlite-1.1.7-1.2.1.i386.rpm
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos-5/5/os/i386/CentOS/elfutils-0.137-3.el5.i386.rpm
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos-5/5/os/i386/CentOS/rpm-python-4.4.2.3-18.el5.i386.rpm
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos-5/5/os/i386/CentOS/m2crypto-0.16-6.el5.6.i386.rpm
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos-5/5/os/i386/CentOS/python-urlgrabber-3.1.0-5.el5.noarch.rpm
rpm -Uvh http://mirror.centos.org/centos-5/5/os/i386/CentOS/yum-metadata-parser-1.1.2-3.el5.centos.i386.rpm
wget http://mirror.centos.org/centos-5/5/os/i386/CentOS/yum-fastestmirror-1.1.16-14.el5.centos.1.noarch.rpm
wget http://mirror.centos.org/centos-5/5/os/i386/CentOS/yum-3.2.22-26.el5.centos.noarch.rpm
rpm -Uvh yum-*.rpm
yum -y update

12
11
2010

Linux makinede aşırı yer kaplayan dosyaları bulmak

Kategorisi : Linux
Konsolda, 

find / -type f -size +20000k -exec ls -lh {} \; | awk '{ print $9 ": " $5 }' 

komutunu yazarak,
birikmiş loglar, vb... gibi hard diskinizde yer kaplayan dosyaları bulabilirsiniz.

01
11
2010

Linux sunucu aşırı bellek tüketimi, cache’i boşaltmak

Kategorisi : Linux

sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

komutu ile belleği boşaltıyoruz.


28
10
2010

Linux Sunucu – Tarih ve Saat Ayarı

Kategorisi : Linux

Tarih Ayarı :

# date +%Y%m%d -s "20110928"

Saat Ayarı :

# date +%T -s "11:12:13"


19
10
2010

Ssh ile ssl sertifikası kurulumu linux – apache

Kategorisi : Linux

Önce ssh’den key ve csr oluşturuyoruz.

openssl genrsa -des3 -out <sertifikaadi>.key 2048

openssl req -new -key <sertifikaadi>.key -out <sertifikaadi>.csr

Daha sonra SSl sağlayıcı firmamızın sitesinde, bu csr kodunu girip, .crt dosyalarımızı alıyoruz.

Sunucumuzdaki (Apache 2.x’ler için genellikle ssl.conf) .conf dosyasını kullanarak.

DocumentRoot “/site-yolu/”
ServerName www.ornek.com:443

kayıtlarını aktif hale getiriyoruz. (SSL sağlayıcımızdan aldığımız, .key, .crt, ve isteğe bağlı olarak eğer varsa chain.crt dosyalarını local olanlarıyla değiştiriyoruz.)

service httpd restart ile apache’yi baştan başlatıyoruz.


18
10
2010

Update sırasında silinen mysql server tablolarını onarmak

Kategorisi : Linux,Mysql

Eğer,

Error: Connection to the database server has failed:
Table ‘mysql.servers’ doesn’t exist

türevi hatalar alıyorsanız:

mysql_upgrade -u admin -p your_password

komutu ile tabloları onarabilirsiniz.


17
09
2010

ssh ile linux makinede üzerindeki klasör boyutlarını görmek

Kategorisi : Linux

du -ch kullanici-adi| grep total


17
09
2010

cpanelde ssh ile quota ayarları

Kategorisi : Linux

Cpanel’e direkt url üzerinden erişiminiz yoksa. Ssh ile makineye giriş yapıp;

/scripts/editquota kullanici 5000M

şeklinde yazarak gerekli düzenlemeyi yapabilirsiniz.photo

Php, ajax, jquery, mootools web programlama. Linux, apache, lamp sunucu yönetimi. Cpanel, plesk, lxadmin panel kurulumlari.

16 / 07 / 2024, 08:41:58
Web yazilim, grafik
barbetto.com

Tunalioglu.org - 2015