08
05
2014

Php 5.3 – Centos 5 php53-common conflicts with php-common hatası ve çözümü

Kategorisi : Apache,Centos,Kloxo,Linux,Php

Öncelikle, Epel and IUS repolarını kuruyoruz.

rpm -Uvh http://dl.iuscommunity.org/pub/ius/stable/Redhat/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm
rpm -Uvh http://dl.iuscommunity.org/pub/ius/stable/Redhat/5/x86_64/ius-release-1.0-8.ius.el5.noarch.rpm

GPG anahtarlarını ekliyoruz.

rpm –import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL
rpm –import /etc/pki/rpm-gpg/IUS-COMMUNITY-GPG-KEY

Yum ayarları

yum install yum-plugin-replace

yum replace php –replace-with php53u

yum install php53u-pear php53u php53u-cli php53u-common php53u-devel php53u-gd php53u-mbstring php53u-mcrypt php53u-mysql php53u-pdo php53u-soap php53u-xml php53u-xmlrpc php53u-bcmath php53u-pecl-apc php53u-pecl-memcache php53u-snmp

Apache’yi baştan başlatıyoruz.

/etc/init.d/httpd restart


Login gerekli Giriş .


photo

Php, ajax, jquery, mootools web programlama. Linux, apache, lamp sunucu yönetimi. Cpanel, plesk, lxadmin panel kurulumlari.

16 / 07 / 2024, 10:16:53
Web yazilim, grafik
barbetto.com

Tunalioglu.org - 2015