29
04
2016

ls komutu ile arama yapmak – linux

Kategorisi : Linux

ls -c -ltd — *aranankelime*


05
04
2016

Belli boyutun üzerindeki resimleri klasöre toplamak

Kategorisi : Linux

find /var/www/siteadiornek.com/web/wp-content/uploads/ -type f -size +30k -exec cp  {}  /var/www/siteadiornek.com/web/resimler/ \;


20
01
2016

Ispconfig 3 postfix internet yapılandırması

Kategorisi : Linux

apt-get install postfix libsasl2-2 sasl2-bin libsasl2-modules procmail

dpkg-reconfigure postfix

bunu internet olarak seçmemiz gerekiyor.

/etc/init.d/postfix reload

php -r “mail(‘test@test.com’,’test’,’test’);”


19
11
2015

.gz ile biten log dosyalarını klasörlerden silmek

Kategorisi : Apache,Linux

find /var/www/clients/ -type f -regex “.*\.gz$” -delete


27
10
2015

Magento loglarını silmek veritabanı

Kategorisi : Magento

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;

TRUNCATE sales_flat_quote;
TRUNCATE sales_flat_quote_address;
TRUNCATE sales_flat_quote_shipping_rate;
TRUNCATE dataflow_batch_export;
TRUNCATE dataflow_batch_import;
TRUNCATE log_customer;
TRUNCATE log_quote;
TRUNCATE log_summary;
TRUNCATE log_summary_type;
TRUNCATE log_url;
TRUNCATE log_url_info;
TRUNCATE log_visitor;
TRUNCATE log_visitor_info;
TRUNCATE log_visitor_online;
TRUNCATE report_viewed_product_index;
TRUNCATE report_compared_product_index;
TRUNCATE report_event;
TRUNCATE index_event;

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=1;


28
07
2015

Tüm featured images kayıtlarını silmek

Kategorisi : Wordpress
functions.php'ye bu kodları ekliyoruz.

add_action ('init', 'remove_featured_images' );

function remove_featured_images () {

global $wpdb;
// The following query will only unset the featured image, it will not delete it.
$wpdb->query( "
    DELETE FROM $wpdb->postmeta
    WHERE meta_key = '_thumbnail_id'
" );
}

27
06
2015

Mysql admin oturumu açmak – Plesk

Kategorisi : Plesk
mysql -uadmin -p`cat /etc/psa/.psa.shadow`

24
06
2015

Opencart www olmayan linkleri www linklere yönlendirme

Kategorisi : Seo

RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]


16
06
2015

Centos kurulamayan paketleri zorla yüklemek

Kategorisi : Centos

yum install php54* –skip-broken


01
06
2015

Wp post_title kontrolü

Kategorisi : Wordpress

$post_if = $wpdb->get_var(“SELECT count(post_title) FROM $wpdb->posts WHERE post_title = ‘some text'”);
if($post_if < 1){
echo “var”;
} else {echo “yok”;}photo

Php, ajax, jquery, mootools web programlama. Linux, apache, lamp sunucu yönetimi. Cpanel, plesk, lxadmin panel kurulumlari.

28 / 09 / 2021, 06:41:53
Web yazilim, grafik
barbetto.com

Tunalioglu.org - 2015