12
01
2011

dns sunucusunu recursive sorgulamalara kapatmak (named)

Kategorisi : Centos,Debian,Linux

named.conf içerisinde,

options {
allow-recursion { 127.0.0.1/32; <sunucumuzun ip adresi>;};
// etc.
};

satırlarını ekleyerek, dns sunucumuzu dış sorgulamalara kapatıyoruz. “;” ile ayırarak istediğimiz kadar ip ekleyebiliriz.


11
01
2011

Linux sunucu üzerindeki tüm dosyalar içinde text arama

Kategorisi : Centos,Linux
find / -type f -exec grep -l "aranacak cümle veya kelime" {} \;

11
01
2011

ddos ataklarını önlemek için mod_evasive kurulumu

Kategorisi : Centos,Linux

1. Ssh ile sunucuya bağlanalım
2.  mod_evasive modülünü indiriyoruz:

cd /opt/
wget http://www.tunalioglu.org/wp-content/uploads/2011/01/mod_evasive_1.10.1.tar.gz

3. Modülü açalım

tar -zxvf mod_evasive_1.10.1.tar.gz
cd mod_evasive

4. Kuruyoruz

/usr/local/apache/bin/apxs -cia mod_evasive.c

5. httpd.conf’ u düzenleyelim :

vi /usr/local/apache/conf/httpd.conf

#Bu satırları ekleyelim

DOSHashTableSize 3097
DOSPageCount 5
DOSSiteCount 100
DOSPageInterval 1
DOSSiteInterval 1
DOSBlockingPeriod 600
DOSLogDir "/var/log/httpd/"
DOSEmailNotify users@ornek.com

6. Apache’ yi baştan başlatalım

/etc/init.d/htpd restart
ya da 
service httpd restart

06
01
2011

Çok elemanlı dizilerde ilk elemanı bulmak – php array

Kategorisi : Php

Çözüm#1

reset($arr);
list ($key1, $val1) = each($arr);

Çözüm#2

reset($arr);
echo key($arr);

Çözüm#3

reset($arr);
echo @array_shift(array_keys($arr));

Çözüm#4

reset($arr);
echo end(array_keys(array_reverse($arr)));


24
12
2010

Eski bir tablonun autocolumn değerlerini yenilemek – mysql

Kategorisi : Mysql

ALTER TABLE tableName MODIFY tableNameID MEDIUMINT NOT NULL AUTO_INCREMENT;


24
12
2010

Yeni bir auto column eklemek – mysql

Kategorisi : Mysql

ALTER TABLE tableName ADD autoIncrementColumn MEDIUMINT NOT NULL AUTO_INCREMENT KEY


24
12
2010

İlk harfler büyük, öbürleri küçük select – mysql

Kategorisi : Mysql

update category set catname=concat(left(replace(catname,’y’,’Y’),1),substring(catname,2)) where catname like ‘y%’;


24
12
2010

Bir alandan öbür tablo alanını update etmek – sql

Kategorisi : Mysql

UPDATE updatefrom p, updateto pp

SET pp.last_name = p.last_name

WHERE pp.visid = p.id


15
12
2010

php error reporting – .htaccess ile

Kategorisi : Linux,Php

Php hata raporlamayı açmak için. (.htaccess) dosyamızda;

php_flag display_errors on
php_value error_reporting 7

kayıtlarını oluşturuyoruz.


04
12
2010

Starting kloxo: Could not connect to Mysql server hatası ve çözümü

Kategorisi : Centos,Kloxo,Linux
Ssh ile giriş yaptıktan sonra,  /script/fix-program-mysql

yazdığımızda :
grant all on kloxo.* to kloxo@localhost identified by 'xxx'
gibi bir yetkilendirme mesajı veriyor. 

Daha sonra 7778/7777 portları üzerinden klasik girişimizi yapabiliyoruz.


photo

Php, ajax, jquery, mootools web programlama. Linux, apache, lamp sunucu yönetimi. Cpanel, plesk, lxadmin panel kurulumlari.

20 / 10 / 2021, 06:17:48
Web yazilim, grafik
barbetto.com

Tunalioglu.org - 2015