17
01
2014

Mysql dump dosyasını sqlite3 dosyasına çevirmek – sh

Kategorisi : Linux,Mysql

# ÖRNEK KULLANIM: ./cevir.sh ornek.sql | sqlite3 ornek.db

cat $1 |
grep -v ‘LOCK’ |
grep -v ‘ KEY ‘ |
grep -v ‘ UNIQUE KEY ‘ |
grep -v ‘ PRIMARY KEY ‘ |
perl -pe ‘s/ ENGINE[ ]*=[ ]*[A-Za-z_][A-Za-z_0-9]*(.*DEFAULT)?/ /gi’ |
perl -pe ‘s/ CHARSET[ ]*=[ ]*[A-Za-z_][A-Za-z_0-9]*/ /gi’ |
perl -pe ‘s/ [ ]*AUTO_INCREMENT=[0-9]* / /gi’ |
perl -pe ‘s/ unsigned / /g’ |
perl -pe ‘s/ auto_increment/ primary key autoincrement/gi’ |
perl -pe ‘s/ smallint[(][0-9]*[)] / integer /gi’ |
perl -pe ‘s/ tinyint[(][0-9]*[)] / integer /gi’ |
perl -pe ‘s/ int[(][0-9]*[)] / integer /gi’ |
perl -pe ‘s/ character set [^ ]* / /gi’ |
perl -pe ‘s/ enum[(][^)]*[)] / varchar(255) /gi’ |
perl -pe ‘s/ on update [^,]*//gi’ |
perl -e ‘local $/;$_=<>;s/,\n\)/\n\)/gs;print “begin;\n”;print;print “commit;\n”‘ |
perl -pe ‘
if (/^(INSERT.+?)\(/) {
$a=$1;
s/\\’\”/’\’\”/g;
s/\\n/\n/g;
s/\),\(/\);\n$a\(/g;
}

cevir.sh gibi bir dosyaya kaydedip çalıştırıyoruz.


Login gerekli Giriş .


photo

Php, ajax, jquery, mootools web programlama. Linux, apache, lamp sunucu yönetimi. Cpanel, plesk, lxadmin panel kurulumlari.

20 / 10 / 2021, 07:57:25
Web yazilim, grafik
barbetto.com

Tunalioglu.org - 2015