Kategori : Apache ...

17
11
2011

.htaccess ile eski domaini yeni domaine yönlendirme

Kategorisi : Apache,Php

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^eskidomain.com$ [OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.eskidomain.com$
RewriteRule (.*)$ http://www.yenidomain.com/$1 [R=301,L]


26
10
2011

(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80 no listening sockets available, shutting down Unable to open logs hatası ve çözümü

Kategorisi : Apache,Debian,Linux

(98)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80
no listening sockets available, shutting down
Unable to open logs

log dosyalarını okumak için yetkili bir user olduğunuğuna emin olun, ya da direkt root olarak

/etc/init.d/apache2 restart

komutunu çalıştırıyoruz.


27
09
2011

Debian ssl sertifikası yükleme virtualhost

Kategorisi : Apache,Debian,Linux

O site ile ilgili conf dosyasında, <VirtualHost*:80></VirtualHost> gibi bir kayıt da ssl için oluşturuyoruz. Debian’da

/etc/apache2/sites-enabled/ornek.com

altında bulunuyor site dosyamız.

ssl key,crt dosyalarımız ise

/etc/apache2/ssl/

ornek.com ssl içeriği

<VirtualHost*:443>
ServerName ornek.com
DocumentRoot /var/www/ornek.com
SSLEngine on
# ornek.com.crt cointains the Trusted SSL certificate generated and obtained by you from RapidSSL
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/www.ornek.com.crt
# www.ornek.com.key contains the file used to generate the CSR file as described earlier in this post
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/www.ornek.com.key
#Chain
SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl/gd_bundle.crt
</VirtualHost>


01
08
2011

Tüm klasör içeriğini 301 ile yönlendirmek .htaccess

Kategorisi : Apache

RewriteRule ^klasor/?(.*) http://www.ornek.com/klasor/$1 [R=301,L]


26
07
2011

Spf kaydı eklemek bind zone dosyası ile ssh

Kategorisi : Apache,Dns,Linux

@ 86400 IN TXT “v=spf1 ip4:xx.xx.xx.xxx/28 a mx ~all”
(xx yazan yerlere mail sunucusu ip ‘si gelecek)

Senderid Ayarları:
http://www.microsoft.com/mscorp/safety/content/technologies/senderid/wizard/

Spf kaydı kontrol:
http://www.kitterman.com/spf/validate.html

Microsoft’a başvuru:
https://support.msn.com/default.aspx?productKey=senderid&locale=en-us&st=1&wfxredirect=1 buraya giderek ilgili formu doldurun:


21
05
2011

application/x-httpd-php – php parse hatası çözümü

Kategorisi : Apache,Php

Eğer, .htaccess’ de kullandığımız

AddType application/x-httpd-php .php .htm .html

satırı çalışmıyor ve dosyayı indirip indirmeyeceğimizi soruyorsa;

AddType application/x-httpd-php5 .html .htm

işe yarıyor. Php5 kullanıyorsak durum böyle sonuna 5 ekliyoruz. 😐


11
05
2011

apache hata loglarını izlemek

Kategorisi : Apache

tail -n 100 /usr/local/apache/logs/error_log

tail -f /var/www/httpd/error_log


06
05
2011

Apache sunucularda AWStats kurulumu

Kategorisi : Apache,Centos,Debian,Linux,Ubuntu

rpm arşivlerimizi ekliyoruz.

(32-bit)

rpm -Uhv http://apt.sw.be/redhat/el5/en/i386/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.i386.rpm

(64-bit)

rpm -Uhv http://apt.sw.be/redhat/el5/en/x86_64/rpmforge/RPMS//rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.x86_64.rpm

daha sonra,

yum install awstats

vi /etc/httpd/conf.d/awstats.conf

Alias /awstats/icon/ /var/www/awstats/icon/

ScriptAlias /awstats/ /var/www/awstats/
<Directory /var/www/awstats/>
    DirectoryIndex awstats.pl
    Options ExecCGI
    order deny,allow
    allow from all
</Directory>

vi /etc/awstats/awstats.localhost.localdomain.conf


SiteDomain="<server adı>.<domain>"

HostAliases="<server takma ismi>"

config dosyamızı taşıyoruz,

mv /etc/awstats/awstats.localhost.localdomain.conf /etc/awstats/awstats.<server name>.<domain>.conf

apache’yi baştan başlatıyoruz.

service httpd restart

browser’ımızı açıp test ediyoruz:

http://<server name>.<domain>/awstats/awstats.pl?config=<server name>.<domain>

dil ayarları conf dosyasının içinde, basitçe şifreleme koymak isterseniz buraya göz atabilirsiniz.


06
05
2011

.htaccess ve .hpasswd ile klasör şifreleme

Kategorisi : Apache,Linux

.htaccess dosyamız
AuthUserFile /tam yol/.htpasswd
AuthType Basic
AuthName “Bu sayfayı görmeye yetkiniz yok, lütfen şifrenizi giriniz”
Require valid-user

.htpassword dosyamız
kullanıcı:şifre ( Şifreyi encrypted şekilde girmeniz gerekiyor
konsolda:

htpasswd -c .htpasswd kullanıcı

yazarak elde edebiliyoruz.
)


02
05
2011

apache haftalık log çevirme (rotation) ayarları

Kategorisi : Apache,Linux

/var/log/httpd/*log {
weekly
rotate 5
# compress
missingok
notifempty
# sharedscripts
postrotate
/bin/kill -HUP `cat /var/run/httpd.pid 2>/dev/null` 2> /dev/null || true
endscript
}

# Logları saklayacağımız yer
/var/log/httpd/*log {

# logları haftalık döndür
weekly

# logları kaç hafta tutacağımız, sonra üstüne yazacak.
rotate 5

# log boşsa döndürme
notifempty

# log dosyası yoksa hata döndür, döndürme ayarı
missingok

# rotateden sonra işlem yapmak istersek.Örneğin apache’yi kill’liyoruz.
postrotate
/bin/kill -HUP `cat /var/run/httpd.pid 2>/dev/null` 2> /dev/null || true
endscript
}

Ek parametreler

compress – logları sıkıştırphoto

Php, ajax, jquery, mootools web programlama. Linux, apache, lamp sunucu yönetimi. Cpanel, plesk, lxadmin panel kurulumlari.

10 / 07 / 2020, 06:50:51
Web yazilim, grafik
barbetto.com

Tunalioglu.org - 2015