06
10
2012

.htaccess parametreleri

Kategorisi : Apache

Parantez içlerinde kullanılan NC, L ve R harflerinin anlamları:

L: Last
Bu tanımlanmadan önce ifade edilen kurallar bundan sonrakilere geçmemesini ve karışmamasını sağlar.
R: Redirect
Bu değer kullanılırsa browserda adres değişir, kullanılmazsa yönlendirme arkaplanda yapılır fakat kullanıcının girdiği URL aynı kalır.
NC: No Case
Büyük küçük harfe duyarsız davranır.
QSA: Query String Append
GET metodu ile yönlendirme yaptığımızda yönlendirilen yere sonuna eklenen  GET parametrelerini de dahil eder.


Login gerekli Giriş .


photo

Php, ajax, jquery, mootools web programlama. Linux, apache, lamp sunucu yönetimi. Cpanel, plesk, lxadmin panel kurulumlari.

10 / 07 / 2020, 06:52:20
Web yazilim, grafik
barbetto.com

Tunalioglu.org - 2015